Ban4o Avatar

Các bài tham dự của Ban4o

Cho cuộc thi Design a T-Shirt Logo for "Brickies make better layers"

 1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt Logo for "Brickies make better layers"
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design a T-Shirt Logo for "Brickies make better layers"
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design a T-Shirt Logo for "Brickies make better layers"
  0 Thích