1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Bị từ chối
  0 Thích