1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Bị từ chối
  0 Thích