1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi 5 drawings for a strip depicting the washing of hands for children
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi 5 drawings for a strip depicting the washing of hands for children
  0 Thích