1. Á quân
    số bài thi 64
    Bị từ chối
  2. Á quân
    số bài thi 39
    Bị từ chối