1. Á quân
    số bài thi 102
    Bị từ chối
  2. Á quân
    số bài thi 101
    Bị từ chối