1. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi fishing tackle company logo OMFG Oz Marine Fishing & Game
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi fishing tackle company logo OMFG Oz Marine Fishing & Game
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi fishing tackle company logo OMFG Oz Marine Fishing & Game
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi fishing tackle company logo OMFG Oz Marine Fishing & Game
  Bị từ chối
  0 Thích