samadhi14 Avatar

Các bài tham dự của samadhi14

Cho cuộc thi Разработка логотипа for Auto Portal

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Разработка логотипа for Auto Portal
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Разработка логотипа for Auto Portal
  4 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Разработка логотипа for Auto Portal
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Разработка логотипа for Auto Portal
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Разработка логотипа for Auto Portal
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Разработка логотипа for Auto Portal
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Разработка логотипа for Auto Portal
  Đã rút