Freelancer: luiscmilano
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Fiat 500 Riva Version 1

Initial sketch, to determine the client's requirements. I await comments to apply corrections.

Bài tham dự cuộc thi #29 cho half car wrap design
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.