lizaakter1997 Avatar

Các bài tham dự của lizaakter1997

Cho cuộc thi Infiniti logo

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 697
  Bài tham dự #697 về Graphic Design cho cuộc thi Infiniti logo
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 579
  Bài tham dự #579 về Graphic Design cho cuộc thi Infiniti logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 693
  Bài tham dự #693 về Graphic Design cho cuộc thi Infiniti logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 689
  Bài tham dự #689 về Graphic Design cho cuộc thi Infiniti logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 688
  Bài tham dự #688 về Graphic Design cho cuộc thi Infiniti logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 686
  Bài tham dự #686 về Graphic Design cho cuộc thi Infiniti logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 682
  Bài tham dự #682 về Graphic Design cho cuộc thi Infiniti logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 681
  Bài tham dự #681 về Graphic Design cho cuộc thi Infiniti logo
  Bị từ chối
  0 Thích