jarviswalsh Avatar

Các bài tham dự của jarviswalsh

Cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs

 1. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về 3D Modelling cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #21 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #21 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  0 Thích