Johnylomoby Avatar

Các bài tham dự của Johnylomoby

Cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army

 1. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army
  Đã rút