1. Á quân
  số bài thi 157
  Bài tham dự #157 về Graphic Design cho cuộc thi Logo / Document Pakage for a company of renewable energies
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Logo / Document Pakage for a company of renewable energies
  Graphic Design Bài thi #51 cho Logo / Document Pakage for a company of renewable energies
  Bị từ chối
  0 Thích