Logo for a web page for a information system

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $70
 • Các bài thi đã nhận: 113
 • Người thắng cuộc: rashedhannan

Tóm tắt cuộc thi

The web-based system is for the monitoring & evaluation concerning the progress in the seven sub-programs of the National Action Plan for the Environment of Mauretania:
- Evaluation and environmental control
- Sustainable management of natural resources
- Conservation, restoration and sustainable management of biodiversity
- Prevention of natural catastrophes
- Fight against desertification
- Environmental awareness building
- Institutional reform

Constraints:
(1) At leasts the terms "monitoring & evaluation" should be reflected in the logo with symbols/pictures, but not as text
(2) Some scopes of work listed above need to be part of the logo as symbols/icons/pictogram. In this case (1) is not required
(3) The logo will be used in the upper left corner of the web page. estimated size will be 600x70 px
(4) The text SEPANE may be used in the logo
(5) The full name of SEPANE is: Suivi & Evaluation de Plan d'Action Nationale pour l'Environnement

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“Great work”

Hình ảnh hồ sơ ThKi, Germany.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!