1. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for multifaceted magical cleaning and maintenance company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for multifaceted magical cleaning and maintenance company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for multifaceted magical cleaning and maintenance company
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for multifaceted magical cleaning and maintenance company
  Đã rút