yafimridha Avatar

Các bài tham dự của yafimridha

Cho cuộc thi logo for new brand

 1. Á quân
  số bài thi 551
  Bài tham dự #551 về Graphic Design cho cuộc thi logo for new brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 549
  Bài tham dự #549 về Graphic Design cho cuộc thi logo for new brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 550
  Bài tham dự #550 về Graphic Design cho cuộc thi logo for new brand
  Đã rút