Zawad7 Avatar

Các bài tham dự của Zawad7

Cho cuộc thi Make a STL file Multicolor for 3D printing

 1. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về 3D Modelling cho cuộc thi Make a STL file Multicolor for 3D printing
  3D Modelling Bài thi #2 cho Make a STL file Multicolor for 3D printing
  Bị từ chối
  0 Thích