tariq0404 Avatar

Các bài tham dự của tariq0404

Cho cuộc thi Need a Logo

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 235
  Bài tham dự #235 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Logo
  Graphic Design Bài thi #235 cho Need a Logo
  Graphic Design Bài thi #235 cho Need a Logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 190
  Bài tham dự #190 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 220
  Bài tham dự #220 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Logo
  Graphic Design Bài thi #220 cho Need a Logo
  Graphic Design Bài thi #220 cho Need a Logo
  Graphic Design Bài thi #220 cho Need a Logo
  Graphic Design Bài thi #220 cho Need a Logo
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 201
  Bài tham dự #201 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Logo
  Graphic Design Bài thi #201 cho Need a Logo
  Graphic Design Bài thi #201 cho Need a Logo
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 117
  Bài tham dự #117 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 162
  Bài tham dự #162 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Logo
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 200
  Bài tham dự #200 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Logo
  Đã rút