Dzejlana Avatar

Các bài tham dự của Dzejlana

Cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand

 1. Á quân
  số bài thi 206
  Bài tham dự #206 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 163
  Bài tham dự #163 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 162
  Bài tham dự #162 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 161
  Bài tham dự #161 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Đã rút