talhabalk Avatar

Các bài tham dự của talhabalk

Cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand

 1. Á quân
  số bài thi 219
  Bài tham dự #219 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 166
  Bài tham dự #166 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích