xetus Avatar

Các bài tham dự của xetus

Cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand

 1. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Đã rút