shannjamalelang Avatar

Các bài tham dự của shannjamalelang

Cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Illustration cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Illustration cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed
  Illustration Bài thi #10 cho Pixel Videogame Sprites Needed
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Illustration cho cuộc thi Pixel Videogame Sprites Needed
  Illustration Bài thi #4 cho Pixel Videogame Sprites Needed
  0 Thích