czsidou Avatar

Các bài tham dự của czsidou

Cho cuộc thi Podcast Cover Artwork

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Podcast Cover Artwork
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Podcast Cover Artwork
  Bị từ chối
  0 Thích