zifatjahanbd Avatar

Các bài tham dự của zifatjahanbd

Cho cuộc thi Podcast Cover Artwork

 1. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Podcast Cover Artwork
  Graphic Design Bài thi #67 cho Podcast Cover Artwork
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Podcast Cover Artwork
  Graphic Design Bài thi #66 cho Podcast Cover Artwork
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Podcast Cover Artwork
  Graphic Design Bài thi #64 cho Podcast Cover Artwork
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Podcast Cover Artwork
  Graphic Design Bài thi #63 cho Podcast Cover Artwork
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Podcast Cover Artwork
  Graphic Design Bài thi #58 cho Podcast Cover Artwork
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Podcast Cover Artwork
  Đã rút