xetus Avatar

Các bài tham dự của xetus

Cho cuộc thi Rap Duo logo font / mascot/character

 1. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Rap Duo logo font / mascot/character
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Graphic Design cho cuộc thi Rap Duo logo font / mascot/character
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Rap Duo logo font / mascot/character
  Bị từ chối
  0 Thích