majanubhai Avatar

Các bài tham dự của majanubhai

Cho cuộc thi Small Arduino and NRF24L01 project

  1. Á quân
    số bài thi 1
    Bài tham dự #1 về Electronics cho cuộc thi Small Arduino and NRF24L01 project
    0 Thích