T-shirt front side design using liners from description - 13/03/2023 00:34 EDT

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: ₹1000
 • Các bài thi đã nhận: 203
 • Người chiến thắng: IV77

Tóm tắt cuộc thi

I am providing 20 liners below, out of which you have make 10 designs for the front side of the Tshirt....use your creativity to design and show best out of you.....you are free to showcase your creativity using the below liners....so you can use which so ever color you want to use in background, just consider that the color of Tshirt would also same as the color of backgorund you have chosen in the design you will be creating.

1. Resolving Pain, Restoring Hope with resolve360
2. Life Beyond Pain with Resolve360
3. Pain doesn't have to define you - Resolve360
4. Pain Ends Here with Resolve360
5. Better living, pain-free living with Resolve360
6. No more pain, only possibilities with Resolve360
7. Keep Calm and Resolve360 On
8. Pain-free living starts with Resolve360
9. Get moving with Resolve360
10. Rise above pain with Resolve360
11. Pain is temporary, Resolve360 is forever
12. Conquer pain with Resolve360
13. No pain, all gain with Resolve360
14. Better living starts with Resolve360
15. Unlock Your Potential with Resolve360
16. Escape the grips of pain with Resolve360
17. Resolving Pain. Empowering Lives. Resolve360
18. Empowered by Resolve360
19. Don't let pain hold you back - Resolve360 has your back
20. Resolve360: Reclaiming your life from pain


I am attaching logos of resolve360, so USE IF YOU WANT TO USE in your creativity....ITS NOT MANDATORY.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Amazing creativity & design work”

Hình ảnh hồ sơ talkwithapu, India.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!