imOliur Avatar

Các bài tham dự của imOliur

Cho cuộc thi VOCALIST SEEKS NEW LOGO FOR NEW PROJECT

 1. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi VOCALIST SEEKS NEW LOGO FOR NEW PROJECT
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi VOCALIST SEEKS NEW LOGO FOR NEW PROJECT
  Bị từ chối
  0 Thích