Thuê WPF .NET Bất kì công việc gì Lập trình C XML Developers

 • WPF
 • .NET
 • Bất kì công việc gì
 • Lập trình C
 • XML
 • Guyana
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê HBalkaran
  1.6
  1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  I'm a software and web applications developer with a leverage of over 12 years experience in the field. Primarily my area of expertise is Java software development both standalone and web based. I also have experience in other wide ranging areas of computing. I've worked with a variety of industry leading...
  I'm a software and web applications developer with a leverage of over 12 years experience in the field. Primarily my area of expertise is Java software development both standalone and web based. I also have experience in other wide ranging areas of computing. I've worked with a variety of industry leading technologies/platforms such as J2EE, Spring, Oracle DBMS, Apache Products, Wordpress, Joomla, Bootstrap, Jquery and many more. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự