Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress Giao diện người dùng/IA HTML MySQL Anything Goes Assistants

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Giao diện người dùng/IA
 • HTML
 • MySQL
 • Bất kì công việc gì
 • New Zealand
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê JakobLeech

  JakobLeech

  New Zealand $16 USD / hour
  Full Stack Developer
  New Zealand
  2.4
  5 đánh giá $16 USD mỗi giờ
  I am a full stack developer based in Auckland, New Zealand. I speak both fluent English and proficient German. I have a New Zealand Diploma In Information Systems and have taught multiple computer science (programming, game development, web development, SQL, networking and pen testing) classes over the last 2 years....
  I am a full stack developer based in Auckland, New Zealand. I speak both fluent English and proficient German. I have a New Zealand Diploma In Information Systems and have taught multiple computer science (programming, game development, web development, SQL, networking and pen testing) classes over the last 2 years. I am excellent in a wide variety of programming languages and have extensive knowledge of: .NET framework, Unity, Web Development, Server Management, Pen Testing and many more areas of IT. Give me a message and I would love to talk more about your project :) ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự