Freelancers để thuê tại Liechtenstein

 • Liechtenstein
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   NokaVaduz
Thuê   NokaVaduz

  NokaVaduz NokaVaduz

  Liechtenstein $10 USD / giờ
  Data Scientist
  Liechtenstein
  0.8
  2 đánh giá 2 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Just finished my master studies in Information Systems and Data Science. I will offer you my assistance to clean process and analyze your data including building machine learning models.
  Just finished my master studies in Information Systems and Data Science. I will offer you my assistance to clean process and analyze your data including building machine learning models. ít hơn
 • Thuê NokaVaduz

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự