Logo freelancer
Cách Thức Hoạt Động
Xem Công Việc
Đăng Nhập
Đăng Ký
Đăng dự án
Trang chủ
Freelancer
aarvtech

Hire a Bartender App

Hire a Bartender App

User Avatar
Cqlsys Technologies
@aarvtech
4,4
(169 nhận xét)
8,6
User Avatar
Cqlsys Technologies
@aarvtech
4,4
(169 nhận xét)
8,6
bartender.pngbartender.png
This mobile app allows the users to hire a Bartender/Butler for a party or event. The key feature of the app is to provide an estimate for the booking of party/event.

Bạn có thích những gì mình thấy không?

User Avatar
Cqlsys Technologies
@aarvtech
4,4
(169 nhận xét)
8,6
User Avatar
Cqlsys Technologies
@aarvtech
4,4
(169 nhận xét)
8,6
Thuê Cqlsys Technologies
android
angularjs
iphone
phonegap
php
objective c
app
swift
ios
ui/ux
mobile app
mobile app development
events
party
red
bar & nightclub
14 thg 8, 2019

Xem thêm từ Cqlsys Technologies

Hình ảnh item portfolio
Car Booking App
bởi aarvtech
Hình ảnh item portfolio
Kinnet App
bởi aarvtech
Hình ảnh item portfolio
Model2you
bởi aarvtech
Cqlsys Technologies
@aarvtech
4,4
(169 nhận xét)
8,6
Cqlsys Technologies
@aarvtech
4,4
(169 nhận xét)
8,6
Thuê
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 141 959 042)
Copyright © 2020 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 141 959 042)
There is no internet connection