Đã đóng

Build A Mobile App -- 2

Dự án này đã được trao cho jpStar với giá ₹1111 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹750 - ₹1250 INR / hour
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

We Are looking for mobile app developer to build and deploy. Should be familiar with Database,Android Development and Stack. docker containerization graph databases titan

casandra and google cloudengine,Android development And UI.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online