Còn mở

Designing MPPT algorithm on TI MCU

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là RM2177 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM825 - RM2475 MYR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

To design an MPPT algorithm & power management for TI MCU for energy harvesting application

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online