Đã hoàn thành

Design a Logo Body Building Supplement Company

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AhsanCreations với giá $23 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Need a logo design possibly 2-3 for a supplement company called War Ready Labs

Would like a grenade as the logo with the War Ready Labs name in it somehow

all designs are welcome

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

Design a text app for kids and their family and would like someone to design the following pages, Design a text app for kids and their family and would like someone to design the following pages 1. home page describing what i, Design a text app for kids and their family and would like someone to design the following pages, I would like to get design, i would like someone to design my logo for use on my website and email signature i have a clear idea of what i want thanks, i would like someone to design an illustrationcartoon from a drawing idea i have briefly drawn an idea that i would like to be i, i need a good designer who can design logo for two company, i need a good designer who can design logo for two company i will not give you any idea how the logo should, i need a good designer who can design logo for two company i will not give you any idea how the logo should look, design a logo for be leaf - a new essential oils company, design a logo for a social media online marketing management company, design a logo for a social media / online marketing management company, design a logo for a new and exciting software house company, design a logo and a business card for a media company, logo company building, professional logo design rap label, bakery logo design, quality flash logo design, illustrator logo design, original logo design, best telecommunication logo design, self logo design, logo design towards kids, logo design non profit, best logo design gasoline

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online