Đã đóng

Ongoing ad-hoc design work

Dự án này đã được trao cho cr8iveguru với giá $7 SGD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3 - $10 SGD / hour
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need a designer to help with ad-hoc design work. For example, altering logo for web, altering business card templates, image alteration for web, altering PSD files fit for coding.

Please provide links to your design portfolio.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online