Đã đóng

I need a contract and receipt ebcause a friend want to invest in my Startup

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $54 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

A friend of mine want to invest money in my company, I want to include a shotgun clause. I want to protect my angle investor from future investors for dilution (give them the option to put more money to not get diluted) protect myself and stay always as the majority proprietary of the company. Protect the trademark and information of the business. Partnership agreements, equity, how to get paid back, dynamic equity splits, bootstrap stage to seed stage.

I want to protect my company and my investor. This investor is a friend and I want to continue having a long lasting relationship....

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online