Small Android Application to get/modifify activie connection

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

This is a straight forward project for a simple Android application that reads and modifies the current connection settings.

The simple application has a UI with an edit box and two buttons called “Get” and “Modify”. Where if:

• If the “Get” button is pressed it will then show the active connection for the mobile (WiFi / LAN) and show the connection name, IP, Mask, gateway, DNS and proxy details and displayin edit box.

• If the “Modify” button is pressed it will then change the active connection for the mobile (WiFi / LAN) so that the proxy is enabled and set to the mobile IP (i.e. proxy points to the mobile device). Proxy should be set for both HTTP and HTTPS.

Need skills in:

• Android / Mobile development

• Java

• Android IDE

Require:

• Android IDE project and Java source files.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online