Đã đóng

Small Android Application to get/modifify activie connection

Dự án này đã được trao cho SHEIKHRASHID8 với giá $50 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

This is a straight forward project for a simple Android application that reads and modifies the current connection settings.

The simple application has a UI with an edit box and two buttons called “Get” and “Modify”. Where if:

• If the “Get” button is pressed it will then show the active connection for the mobile (WiFi / LAN) and show the connection name, IP, Mask, gateway, DNS and proxy details and displayin edit box.

• If the “Modify” button is pressed it will then change the active connection for the mobile (WiFi / LAN) so that the proxy is enabled and set to the mobile IP (i.e. proxy points to the mobile device). Proxy should be set for both HTTP and HTTPS.

Need skills in:

• Android / Mobile development

• Java

• Android IDE

Require:

• Android IDE project and Java source files.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online