Đã đóng

IIS Server URL Rewrite

Dự án này vừa được trao cho sachinkumar19 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

This should be an easy fix to someone that knows how to work on IIS servers. The current site will load, but all the links redirect to the home page. We try to create some redirects maps but that didn't work either. We basically need someone that will log to our server and correct the settings in the IIS management or can give us instructions to do it.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online