Pickup or Deliver Something

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

I am looking for someone with a 4x4 truck to pickup some chopped wooden logs needed for furniture use

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Goldsboro, United States

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online