Đã hoàn thành

Get a Website Built

Dự án này đã kết thúc thành công bởi eplanetsoftindia với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I need you to build my personal website. I have hosting from Godady , and also domain is inside same accounth. I will upload the design files (from Envato market), and they shoud be implemented with license. I will send some necessary input for first implementation.

I want one small customization in design files, blog section is also should be included in the main page flow than other page. Thats all.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online