Financial analysis Hỗ trợ phần tài chính cho việc nhập khẩu

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi là 1 công ty start up đang muốn đầu tư về 1 thương hiệu về chăm sóc tóc, hiện tại tôi đang không có gì cả. Và tôi đang muốn tính tổng chi phí tôi cần phải đầu tư và giá bán ra hợp lý. và tôi cần 1 người có kiến thức về quản lý tài chính để giúp tôi làm việc này. chi tiết tôi sẽ trao đổi rõ thêm sau khi tôi kiếm được bạn freelancer.

I am a start-up company looking to invest in a hair care brand, currently I have nothing. And I'm looking to calculate the total cost I need to invest and a reasonable selling price. and I need someone with financial management background to help me with this. I will discuss more details after I find a freelancer.

Budgeting and Forecasting Tài chính Phân tích tài chính Financial Consulting Kế hoạch Tài chính Nghiên cứu tài chính

ID dự án: #35961976

Về dự án

20 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

20 freelancer chào giá trung bình$171 cho công việc này

Muhammad6979

Dear Sir/madam I am an experienced financial analyst and I am skilled chartered accountant with more than 15 years of experience. You can see my profile. Regards Muhammad Ilyas Saeed

$200 USD trong 7 ngày
(126 Nhận xét)
6.5
AccountantArman

"Quý ngài, KẾ TOÁN là chuyên môn của tôi và tôi là KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, TỶ LỆ TÀI CHÍNH, TIỀN LÃI ĐẦU TƯ (ROI), SỔ KẾ TOÁN, SỔ TAY, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, DỰ ÁN TÀI CHÍNH và Chuyên gia EXCEL Cấp độ Nâng Thêm

$140 USD trong 1 ngày
(128 Nhận xét)
6.4
burhanhabib786

Hello, I have read and understood your project details. I have cost and management accounting background. I will definitely calculate set up cost for your hair care brand. I will do costing, budgeting and expected sell Thêm

$200 USD trong 4 ngày
(67 Nhận xét)
6.1
Bizinsights1

Hello!Hope you are doing well I have read your requirements and want to discuss the project in detail. We are team of professionals providing services of financial modelling, business valuations, sensitivity analysis, Thêm

$60 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
3.7
professorxwriter

Hi I can do this in few hours, my main motive is to provide high quality content to my clients. lets have a quick chat for further discussion. thanks and regards.

$140 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
3.7
saliba04

Hi there, I have a bachelor of Finance since 1998 and can help you with your hair care project. Please chat to discuss further.

$99 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
2.7
addison2002

I am writing in regards to your request for a financial modelling project. After reviewing your project requirements, I am confident that my qualifications and experience make me an ideal candidate for the job. I have Thêm

$150 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tracywhites1994

So, you are looking for a research writer! The project details does not talk much about the exact title/ scope. Is there any guideline to follow? With my vast experience in the RESEARCH writing niche, I offer detailed, Thêm

$70 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Ahmadtemuri98

I've expertise in financial services. I'm an MBA in finance I can carry out whatever you need to know before you start.

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0