Code ABAP ở SAP

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

1 project code ABAP trên SAP về 1 quy trình kinh tế công tu

Kế hoạch kinh doanh Phân tích kinh doanh Viết bài kinh tế Economics Business Intelligence

ID dự án: #25205418

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

amitks4sap

I have 10+ years of SAP ABAP developemnt experience and worked in all SAP Modules like SD MM FI HR PP QM WM ETC. I have been working as Independent freelancer for many customers. Lets connect to discuss further.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0