Tạo tài khoản quảng cáo tiktok, lên camp quảng cáo

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Yêu cầu phần mềm:

1. Tự động tạo tài khoản quảng cáo tiktok theo data có sẵn

2. Check tài khoản:

- Auto check khoảng thời gian sau khi reg nick có thể tuỳ biến được (hẹn giờ)

- Manual theo nút bấm check hàng loạt tk trong danh sách tuỳ chọn (bấm check rồi thì loại bỏ hẹn giờ)

- Nick nào đã review và verify thì auto add thẻ và claim

3. Thay data: nick nào chưa verify hoặc review thì update data mới (có thể ghép vào mục 2)

4. Lên camp: tự động lên camp quảng cáo theo data có sẵn, có checkbox thực hiện tiếp mục 5 bên dưới trong cùng lần đăng nhập lên camp

5. Kiểm tra số tiền quảng cáo đã tiêu và trạng thái tài khoản, kiểm tra camp trong tài khoản nếu bị lỗi thì copy lỗi vào phần ghi chú (có thể ghép với mục 2)

Xuyên suốt:

- Mỗi lần tạo tài khoản mới hay đăng nhập tài khoản cũ đảm bảo: đổi tmac, đổi ip, về trình duyệt đăng nhập thì có 2 option: dùng ẩn danh hoặc dùng chrome portable (nếu chọn option chrome portable thì kiểm tra nếu trên máy chưa có chrome portable của nick đó thì tạo mới & đặt tên forder chrome portable theo quy ước)

- Sau mỗi bước thay đổi trạng thái nick theo định nghĩa bảng trạng thái và chuyển nick về tab tương ứng trên google spreadsheet

Lập trình C# Google Sheets

ID dự án: #27206151

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

Tomar8880

Experienced unity developer having an experience of 1.1yr, writes neat and understandable code so that you can edit it easily

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0