Xây dựng ứng dụng gửi tin nhắn SMS bằng di động và Gửi email.

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết ứng dựng gửi tin nhắn SMS bằng di động và gửi email hàng loạt.

Lập trình C#

ID dự án: #17027838

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₫3611111 cho công việc này

NguyenDai92

mình đã từng làm những dự án lớn có các tính năng gửi mail và sms. Song muốn gửi sms thì bên bạn phải sử dụng api của bên thứ 3. Nếu đã có thì contact mình để làm việc nhé. thanks

₫2222222 VND trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.4
hanhduykaka

A proposal has not yet been provided

₫5000000 VND trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0