Đã hoàn thành

Small coding project in C++ - repost

Được trao cho:

DenKar

Hi. I've coded for you before. --DEN!

$100 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
5.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $179 cho công việc này

zhengnami13

Dear sir, Please kindly check PMB. Thanks.

$257 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
2.3