Đang Thực Hiện

For Raja Ikram Only

Hi There

This project is for regular rewriting work and for marketing articles batch to be done.

Regards

Maira Sarfraz

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Ghostwriting

Xem thêm: sarfraz, mairas, ikram, batch articles written, batch articles, raja 250, write batch articles xomba, joomla batch create articles, maira sarfraz freelance site, mairas articles, maira sarfraz, maira sarfraz vajood

Về Bên Thuê:
( 222 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1629531

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

ikramjanjua

any writing tasks requires the best quality of material and grammar, I have the ability to meet the challenge as I have experience of completing this type of projects with required quality. to be on time is must to ach Thêm

$40 USD trong 4 ngày
(2 Đánh Giá)
3.5