Đóng

122139 craigs_staff

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

We are looking for somoeone or a company to post ads to craigslist without getting staff deleted or flagged. We have approx 10 items needed to post to 30 cities. We need 300 posts for morning, afternoon and evening.

Please respond if you have successfully worked with craigslist.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online