Đang Thực Hiện

Private Project for innovativebdltd

As discussed !! Need Data entry operator

Kỹ năng: BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: data entry private, private data entry, innovativebdltd, ncssoft2010, data entry operator need, data entry operator project

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1034150

Đã trao cho:

InnovativeBDLtd

We are interested in this project. Lets Start

$49 USD trong 10 ngày
(18 Đánh Giá)
3.6