Đã Đóng

I need a Virtual assistant -- 2

I need a Virtual Assistant for my day to day work.

Work Schedule:

Monday to Saturday

8.30am to 5.30pm (1 hour break)

Compensation: $50 per week

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Nhập liệu, Excel, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web

Về khách hàng:
( 21 nhận xét ) THANE, India

ID dự án: #34367646